İlahi Sayfası | Sanatcılar | Populer | Albümler | İlahiler | İlahi Sözleri

Ey Garip Bülbül Gülistan

Ey garip bülbül, gülistan içre efganın nedir

Hem demin güldür senin ile bu nalânın nedirŞâd olanlar ağlamaz, gamlı olan gülmez denir

Gamdan azab olmadın bu şâd-ı handanın nedirDevreder pervaneler etrafı şem-i lembeden

Dost cemali şem’ine senin bu devranın nedirEy Hulusi herkesin tayibine oldun heder

Bu nasıl cürmün büyük bir mevki isyanın nedir

MollaCami.Com